برچسب: مدرس نجوم

۱۳

قاچقاچک

مدتی هست که هیچی رو روال خودش نیست! همه چی در هم پیچیده! هیچ چیزی معلوم نیست! حتی قابل پیش بینی هم نیست! همه ی برنامه ریزی هام به هم ریخته! حتی تصمیمات درستی...