صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

امیر نظام | بهانه نوشته ای برای بیستم دیماه

تاریخ همواره با خودش درس هایی رو به همراه داشته! داستان هایی واقعی و کوتاه وبلند از حکومت پادشاهان و درباریان بر این مرز و بوم. از خوب و بد، خیر و شر، برد و باخت، غم و شادی و قص علی هذا … به جرات میگم جریان قتل صدر اعظم قائم مقام فراهانی از […]