صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

راز مگو

راز مگو

همه ی ما رازهایی پیش خودمون داریم، رازهایی مگو! رازهایی که هیچوقت، هیچگاه به هیچکس گفته نشده … رازهایی که غالبا درون ما رو خراش میده … و غالبا از ترس رخ دادن یک اتفاق بدتر با محرم اسرارمون گفته نمیشه … بنظرم بعضی رازها واقعا مگو موندنشون خیلی بهتره از بگو شدنش! به دردسرهای […]