برچسب: آرون چروناک

۱۱

تکبیییر

آرون چروناک در لاس وگاس با گوشی محبوب خود که یک آیفون است ازدواج کرد. جان؟؟؟ آرون! داداش شما چیه فازت؟؟؟ دقیقا نیتت از ازدواج با کوشیت چی بود؟؟؟ ترسیدی از دستت در بره؟؟...