برچسب: آتش سوزی ساختمان پلاسکو

۰

به بهانه حادثه پلاسکو

امروز اولین خبری که از دهن مردم نقل میشد خبر آتش سوزی در ساختمان پلاسکو بود. آتش سوزی که در ابتدا مهار شد اما با شعله ور شدن مجدد آتش بعد از یک مدت...