صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

تکبیییر

آرون چروناک در لاس وگاس با گوشی محبوب خود که یک آیفون است ازدواج کرد. جان؟؟؟ آرون! داداش شما چیه فازت؟؟؟ دقیقا نیتت از ازدواج با کوشیت چی بود؟؟؟ ترسیدی از دستت در بره؟؟ بره با یکی دیگه دوست بشه؟؟ ترسیدی بفروشیش؟؟؟ جان ما با کسی سرش شرط بندی نکردی؟؟؟؟ بعد اونوقت اگه گوشیت گم […]