صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

آلودگی نوری …

    شاگردم از تهران به مشهد رسید … با کلی ذوق و شوق زنگ زد و گفت واااااای! چه آسمون قشنگی …. داشتم از تعجب شاخ در میاوردم … اونوقت من از آسمون بیرجند ناراضی هستم … به کجا داریم می ریم؟؟؟ چرا در سیستم نورپردازی شهر دقت نمیکنیم؟؟؟ ما با ۱۰ درصد این […]