صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

آنچه ندیده ایم

دیروز یک ارائه داشتم در رابطه با مرگ زمین در تالار ولایت دانشگاه بیرجند! وقتی داشتم اطلاعات لازم رو برای ارائه جمع می کردم به جمله جالبی رسیدم! اینه نگرانی بشر اصلا در مورد NEO هایی ( اجرام بالقوه خطرناک در نزدیکی زمین هستند) که شناسایی کردیم نیست، چون اونا رو کامل می شناسیم و […]