صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

اطلس ابر

    جدا برام جالب بود! فکر کردن به این که قبلا چند بار زاده شدم؟ و چجور کسی بودم؟؟؟ شاید همیشه اون اشخاصی که قبلا بودم رو توی خواب دیدم … اون فرد  نظامی آمریکایی که توی یه زیردریایی پیشرفته خدمت می کرد یا اون پسرک شیطونی که تو کوچه پس کوچه های بغداد […]