برچسب: اعتقاد

۲

انتقام جویان

ایده این ارسال از فیلم انتقام جویان گرقته شده! اونم از یکی از شخصیت های کاملا عادی فیلم که به نظرم قهرمان واقعی داستان بود! فیل کالسون. شخصی که به قهرمانانش اعتقاد داشت و...

۱۳

سه احمق

« اصلا به فیلم هندی اعتقاد ندارم! چیزی ازش یاد نمیگیرم!» مدتی پیش که بطور اتفاقی با یه دوست خیلی عزیز دوست داشتنی رو برو شدم اینو بهم گفت … خوب! اونم دلایل خودش...