برچسب: امتحان

۲

امتحان نوشته

اصن یه فاز بدفرمی هست … یه خربار جزوه که باید همشو بخونی و امتحان بدی این ترم آخری ولی انگار صندلیت میخ داره و تنها جای امن دنیا پشت صفحه نمایش رایانت هست...