صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

انتظارات کشنده

خیلی برای خوندن واژه دوم تیتر زحمت ندین هم با کسره درسته هم با ضمه! انتظار ذهن آدم رو می کشه ( با کسره) به جاهای بی ربط و اعصاب خورد کن و آدم رو می کشه (با ضمه) با احتساب اینکه امروز نهم شهریورماه سنه یکهزار و سیصد و نود و پنج هجری خورشیدی هست، […]