صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

همسایه ها یاری کنید

من دو تا مشکل عمده دارم یکی تنبلی، یکی مقاومت در برابر خواب و پس از آن عدم علاقه به بیدار شدن کسی راه حلی براشون داره؟ شرم آوره ولی کلی از زندگیم عقب افتادم و این کلی نگرانم میکنه و منو به این سوق میده که کاری بکنم، اما این تنبلی اونقدر قویه که […]