صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

عملیات نپتون

عملیات نرماندی

همیشه جزو علایقم بوده در خصوص موضوعات جدید و جالب تحقیق کنم و بدونم البته اگه تنبلیم بهم اجازه بده! خب، نجوم یکی از اون تاپ های من بود که همیشه بهش اهمیت دادم، اما مسایل گنکی مثل جنگ جهانی اول یا دوم و یا هر موضوع دیگری که برام جذاب به نظر میومده و […]