صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

جان پناه

دو خبر دارم! هر دو حاوی درس هایی بزرگ! یکی تلخ و جان گداز، یکی شعف بار … خبر بد اینکه یار و یاور طبیعت فراموش شده ی کشور جناب آقای امیرطالبی دعوت حق رو لبیک گفتند. اون هم بر اثر انفجار مین (!) … امیدوارم خداوند ایشون رو مورد رحمت و عنایت بی پایان […]