صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

تو عروس کسی اگر بشوی… | یک بازی دیگه

مدتی پیش در بلاگ یکی از دوستان دکتر بعد از این، پستی رو دیدم با عنوان تو عروس کسی  اگر بشوی … ! بسیار جالب بود و خیلی از این پست خوشم اومد! جریان به این ترتیب بود که همه عزیزان باید حداقل 2 بیت شعر رو با مصرع اول تو عروس کسی اگر بشوی […]