برچسب: جناب خان

۵

خندوانه

تبریک میگم به فرشته جونده خنده ها با برنامه عالی خندوانه! درست در شرایطی که هر فردی در این کشور نیاز مبرم به خندیدن داره، یا حداقل الکی خندیدن! ایده خندوندن مردم اونم به...