صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

برگ پاییزی

مثل برگ پاییز در حال ریختن و مردنیم! چند روز پیش چهارمین نفرمون فوت کرد و رفت … اونقدر این رفتن ها برام سهمگین هست که یه جورایی کاملا اطمینان پیدا کردم، دفعه بعدی نوبت خودمه. وصیت نامم رو برای سومین بار ویرایش کردم و همون جای همیشگی گذاشتم. بهشتی نیستم اما زود مردنم یه مزیت […]