صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

برداشتی آزاد | نهنگ عنبر

این که بعد از دیدن نهنگ عنبر چه حسی در من شکل گرفت؟ و یا ذهنم درگیر چه افکار و خاطرات و حرفهایی شد؟ باید بگم جزو معدود فیلم هایی بود که در حین تماشای آن گریه کردم! و تا حدودی منو یاد گذشته خودم انداخت! البته تا حدودی …. و، مواردی که ذهنم رو […]