صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

خدمت مقدس

وقتی داشتم میرفتم خدمت، این شکلی بودم، اما وقتی برگشتم از اینم زشت تر شده بودم ....

خبر تازه اینکه سرباز شدم, الان هم ده روز خدمتم, البته به لطف فرمانده گردان و فرمانده مرکز الان بیرجندم و مرخصی دارم… اعترافی که دارم اینه که فک میکردم دوماه واقعا زود بگذره که البته این روزای اولی جدا دیر گذشت و یه جورایی اصن نمیگذشت! انگار اتصاع زمان رخ داده باشه! از صبح […]