برچسب: خدمت

وقتی داشتم میرفتم خدمت، این شکلی بودم، اما وقتی برگشتم از اینم زشت تر شده بودم .... ۶

خدمت مقدس

خبر تازه اینکه سرباز شدم, الان هم ده روز خدمتم, البته به لطف فرمانده گردان و فرمانده مرکز الان بیرجندم و مرخصی دارم… اعترافی که دارم اینه که فک میکردم دوماه واقعا زود بگذره...