صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

اندر مکافات سرشماری

چه میشه کرد؟ بالاخره هر کاری مکافات خودش رو داره. فروشنده باشی یه جور کلافه ای، کارمند بهزیستی باشی یه جور کلافه ای، کارشناس فنی سرشماری باشی یه جور دیگه کلافه ای و خلاصه هرکی باشی و هرجا باشی بالاخره روزگار یه جوری چوبشو میذاره تو آستینت. دیشب برای چندصدمین بار، لعنت فرستادم به این […]