صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

چند نفر دیگر؟

عمه بزرگ پریشب پرکشید … و خیلی چیزها رو بهمون یادآوری کرد! از مرگ! الحق که در بهترین زمان از سال فوت کرد دوباره یاد موضوع خطوط زمانی زندگیمون افتادم! اینکه چقدررر میتونیم ما بی رحم باشیم اینکه شخصی رو ول کنیم و بریم به این امید که در آینده وقتی خواهد بود که دوباره […]

جان پناه

دو خبر دارم! هر دو حاوی درس هایی بزرگ! یکی تلخ و جان گداز، یکی شعف بار … خبر بد اینکه یار و یاور طبیعت فراموش شده ی کشور جناب آقای امیرطالبی دعوت حق رو لبیک گفتند. اون هم بر اثر انفجار مین (!) … امیدوارم خداوند ایشون رو مورد رحمت و عنایت بی پایان […]