صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

دستخط | به بهانه بیست و سوم مهرماه

برام جالب بود که روزی بنام روز جهانی دستخط هم داریم! این خارجیا به چه چیزهایی که فکر نمی کنن واقعا … همه ما به احتمال زیاد روزانه با دستخط های بقیه سر و کار داریم! دستخط هایی که میتونن زشت و زننده باشن و اعصابمون رو به هم بریزن، یا اونقدر عالی باشن که […]