صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

آقای ح

بنده از همین تریبون اعلام می کنم که آخرش با این آقای ح یک درگیری شدید لفظی- فیزیکی پیدا میکنم و دسته کم باعث لغو امریه خودم میشم. اصلا از حرف زور خوشم نمیاد. کار بقیه رو هم انجام نمیدم. وظیفشه، بره انجام بده. مردک زورگو     ————————————————— تحریر شده بتاریخ دوازدهم شهریور ماه […]