صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

پوپک

دیروز که از سر کار برگشتم، حوالی ساعتای چهار و نیم که مشغول خوردن ناهار بودم، کنترل تلویزیون رو برداشتم تا برنامه ای ببینم! همینطور که در حال بالا پایین کردن شبکه ها بودم چشمم به مجموعه تلویزیونی افتاد که بسیار بسیار زیاد باهاش خاطره داشتم و به قولی نوستالوژیک بود! دنیای شیرین دریا! با […]