صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

مدتی که گذشت

بیشتر از یک هفته به روز کارگاه مونده و هنوز هیچ کاری نکردم، فقط نحوه صحبت کردنم رو در جمع اخترزیستی ها متصور می شوم. نیت دارم تا با دکتر واقعی یک قرار ملاقات بزارم. کاش وقت داشته باشن برای من ….چهارشنبه ۹۴/۰۸/۲۰پس از کلنجار رفتن فراوان با تنبلی خودم به دکتر پیام میدم و […]