برچسب: رفاقت

۱۶

میلاد

همین الان فهمیدم میلاد هم از بیرجند رفته و دیگه نمیاد. دلم خیلی گرفت! یاد زمانی افتادم که تازه کنکور داده بود و من دورا دور پیگیر بودم تا به آسمان مهر بیاد! و...