صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

شورش گرما

نمی دونم چرا یاد این مصرع افتادم که میگه: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند خورشید و زمین و سایر اجرام سماوی هم در حرکت هستن و به سوی تقدیرگاه خودشون روانه. هر روز صبح که سر ساعت معینی از خواب بیدار میشم  ارتفاع خورشید رو توی آسمون اندازه میگیرم. […]