برچسب: زمین سبز

۶

لطفا وحشی نباشیم

ممنونم از بلاگ جملات زیبای گیله مرد بابت تصویری که منتشر کرده بود. و شما در بالا می بینید! ترجمش اینه  من به تنهایی ۲۲ کیلوگرم گاز دی اکسید کربن را در یکسال جذب میکنم؛...