صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

عنایات تخت گرایانه | بخش اول

دوباره سلام وقت همگی بخیر و شادی! وقتی داشتم پست تخت گرایی رو می نوشتم اصلا فکر نمی کردم (ظاهرا) این همه تخت گرا به تارنمای من سرازیر بشن و به حرف بیهوده خودشون، اصرار و پافشاری کنن، البته دوستانی هم صرفا از خندیدن من به ابزار نظرها شاکی بودن … اول پیشنهاد می کنم سوالاتی […]

تخت گرایی

باید اعتراف کنم که تا دیروز ظهر فکر می کردم دیگه کسی نباید تو جهان مونده باشه که فکر کنه زمین تخته! تو یکی از گروه های تلگرام بحثش مطرح شد، واقعا فکر می کردم واسه خنده و شوخی دارن همچین حرفایی میزنن، اما نه واقعا جدی بود جریان! یکم تو نت در موردش خوندم! […]