برچسب: سامانه گرانت

۶

آقای ح

بنده از همین تریبون اعلام می کنم که آخرش با این آقای ح یک درگیری شدید لفظی- فیزیکی پیدا میکنم و دسته کم باعث لغو امریه خودم میشم. اصلا از حرف زور خوشم نمیاد....