صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

از افق های نو | دو روز تا وصال

پلوتو از دید افق های نو دو روز قبل از رسیدن

سلام دوستان بیاین ادامه اخبار پلوتو رو پیش بگیریم امروز، یازدهم جولای، آخرین اخبار را دریافت کردیم، اکنون بهترین و واضح ترین دید به نقاط چهار قلو عجیب و تاریک پلوتو را داریم.فقط 4 میلیون کیلومتر باقیمانده تا اولین نزدیکی به پلوتو در تاریخ اتفاق بیفتد. چهار نقطه گیج کننده در تصویر سربرگ در نیمکره […]