صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

گیر و دار

آدم مذهبی نیستم فوتبالی هم نیستم چندان سیاسی هم نیستم اما از شنیدن بعضی حرف و حدیث ها واقعا عصبی میشم مثل همین حکایت بازی ایزان و کره! این که علما فرموده اند به علت تاسوعا و عاشورا بازی برگزار نشه، نامه به وزیر می زنند و میگن شما هرچی دارین از مملکت دارین و […]