برچسب: صفجه رسمی ابراهیم عطائی

۴

امیر نظام | بهانه نوشته ای برای بیستم دیماه

تاریخ همواره با خودش درس هایی رو به همراه داشته! داستان هایی واقعی و کوتاه وبلند از حکومت پادشاهان و درباریان بر این مرز و بوم. از خوب و بد، خیر و شر، برد...

۴

بور بورک های خداداد

دویاره سلام … امیدوارم که حال همتون خوب باشه! من که به خاطر فرآیند غلبه بر تنبلیم اصلا خوب نیستم! دوباره یکشنبه شد و ساعت و بیست و سی دقیقه شد و همانا که...