صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

ربع قرن گذشت

واقعا در این ربع قرن زندگیم چه کار مفیدی انجام دادم؟ پاسخ اینه: هیچی هیچ کار مفیدی انجام ندادم هیچ کاری که در آینده به درد خودم و بقیه بخوره انجام ندادم. و من الان دقیقا درست در آینده ای هستم که قبل ها ازش صحبت می شد و در رویاهاش غرق می شدم، و […]

مرض

هیچ نمیفهمم چه مرگمه … بیش از دو سه ماهه که دچار فراز و نصیب های شدیدی شدم … برای مدت ها بی انگیزم و به اندازه یک روز دوباره کورسویی از امید رو میبینم و فرداش دوباره در وضعیتی بدتر از قبل غرق میشم شاید دارم تنبیه میشم. حداقل امیدوارم اینطور باشه. عذاب این […]