برچسب: فاتحه

۶

خط صاف

میگن آمبولانس که رسید گفته دیگه خط قلبش صافه … آروم مرده بود! همه فکر کردن گرفته خوابیده ولی مرده بود … 35 ساله! اصلا باورم نمی شد! هنوزم نمیشه! یعنی واقعا رفته؟؟؟ وقتی...