برچسب: فیلم انتقام جویان

۲

انتقام جویان

ایده این ارسال از فیلم انتقام جویان گرقته شده! اونم از یکی از شخصیت های کاملا عادی فیلم که به نظرم قهرمان واقعی داستان بود! فیل کالسون. شخصی که به قهرمانانش اعتقاد داشت و...