برچسب: فیلم rab ne banadi jodi

۷

برداشتی آزاد | rab ne banadi jodi

آقا من دوباره فیلم هندی دیدم. سرزنشم نکنین! اما من خودم از طرفداران سینما هند هستم، از نظر من فیلماشون پرورش دهنده روح آدمه، البته به سبک هندی! اعتراف می کنم قبل از دیدن...