صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

گرده افشان های کیهانی

داشتم یک برنامه مستند از شبکه چهار نگاه می کردم، درباره برادر بزرگترمون، مشتری! والبته اقمار شگفت انگیزش! مثل آیو و اروپا! و اینکه هر کردومشون چه شگفتی هایی که ندارن! مثل آیو که فعالترین جرم آتشفشانی هست و مواد معدنی که برای تشکیل حیات ازش منتشر میشه ‌و قمر اروپا که اقیانوسی از آب […]