صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

انتقام جویان

ایده این ارسال از فیلم انتقام جویان گرقته شده! اونم از یکی از شخصیت های کاملا عادی فیلم که به نظرم قهرمان واقعی داستان بود! فیل کالسون. شخصی که به قهرمانانش اعتقاد داشت و در همین راه کشته شد! جمله ای که در فیلم خیلی برام جالب بود این بود: کالسون: تو هیچوقت پیروز نمیشی […]