صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

نوشتک اول

یه چیزایی تو دنیا هست که هنوز که هنوزه برام جای سوال داره… مثلا اینکه تو خونه ما وقتی بابام برای چند روز خونه نیست وسایل خونه یکی یکی شروع می کنن به خراب شدن و از کار افتادن! مثلا آب گرم کن خراب میشه یا شیر آب هرز میشه و … حتی وقتایی که […]

گمگشته

مادر با من صحبت می کرد، و گذشته ام را برایم بازگو کرد و ناگهان همه چیز بخاطرم آمد. تمام انرژی و شادی و اراده و پشت کار و تعهدی که در گذشته داشتم یادم آمد. وقتی را که هنوز چاهکن نبودم یادم آمد. زمانی که قرار نبود تا ابد ته چاه بمانم. و چه افسوسی، […]