صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

مارس وان | Mars One

همین الان این خبر رو توی سایت مجله نجوم دیدم! صد نفر از اولین فیلتر پروژه ی مارس وان عبور کردن و نام سه ایرانی در میان آنها به چشم میخوره! الهه نوری، صادق مدرسی از ایران و سعید قندهاری ساکن نیوزلند! داشتم به این فکر می کردم که چقدر آدم باید شجاع و دل […]

جهان در شب

بله! به سلامتی ما هم روانه ی زنجان خواهیم شد به جهت شرکت در کارگاه توآن … خیلی دوست داشتم در بقیه برنامه ها نظیر ماراتن ها ی یازدهم و دوم مجله نجوم شرکت کنم ولی دیگه محدودیت مالی داریم و محدودیت زمانی! چیزی که واضح هست اینه ک شرکت در این گارگاه برای من […]