صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

میلاد

همین الان فهمیدم میلاد هم از بیرجند رفته و دیگه نمیاد. دلم خیلی گرفت! یاد زمانی افتادم که تازه کنکور داده بود و من دورا دور پیگیر بودم تا به آسمان مهر بیاد! و حالا داره میره! از دوستی و رفاقت با میلاد واقعا راضی هستم! میلاد رفت، محمدحسین رفت، محسنک رفت، محسن رفت، حسام […]