صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

پنج میلیارد سال

شبیه سازی برخورد کهکشان های آندرومدا و راه شیری

داشتم به پایان عالم فکر می‌کردم! حالا منظورم دقیقا روی قیامت نیست، ولی بیشتر داشتم به بلایایی که در یک سفر کیهانی ممکنه به سرمون بیاد فکر می کردم. اتفاقاتی که قراره زود زود چند میلیارد سال دیگه رخ بده! و من داشتم به این فکر می‌کردم که چند میلیارد سال یعنی چقدر؟  حدودا پنج […]