صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

زمین تو خالی

بعد از ماجرای تخت گرایی زمین که پستش رو چند مدت پیش ارسال کردم، نویت رسید به تو خالی بودن زمین! البته حقیر از وجود چنین مساله ای بی خبر بودم! یکی از عزیزان بازدید کننده در نظری که انتهای مطلب داده بودند این مساله رو بهم گفتن و من هم پیگیرش شدم. اول از […]