صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

عکاسی کوفتی …

    دوستان! از من به شما نصحت! وقتی میرین یه برنامه ی نجومی حتما ریز به ریز وسایل این وامونده ی ابزار هاتون رو چک کنین! که یه بار مثل امشب من کارتون لنگ یه میله ناقابل نمونه! از طرف ابراهیم داغ دیده!