صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

خط صاف

میگن آمبولانس که رسید گفته دیگه خط قلبش صافه … آروم مرده بود! همه فکر کردن گرفته خوابیده ولی مرده بود … 35 ساله! اصلا باورم نمی شد! هنوزم نمیشه! یعنی واقعا رفته؟؟؟ وقتی اومدم خونشون غوغا بود. همیشه اینجور وقتا ذهنم به شدت درگیر مرگ خودم و مراسم مرگ خودم میشه! آقاجون میگه این […]