برچسب: پارک توحید

پارک توحید بیرجند رد ستارگان اثر ابراهیم عطائی ۲

تایم لپس

از نظر من ظاهر تایم لپس با فیلم هیچ فرقی نداره! تایم لپس هم یک فیلمه منتها با دو برتری! اول اینکه سرعت اجسام بسیار تند و تیز رو کندتر و قابل رویت میکنه!...