صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

زندگی سلام

امروز رسما سربازی من تموم شدش! آزاد شدم! حسش از حس روز فارق التحصیلیم از دانشگاه بهتره! از بند دیو درآمدم! خیلی خوبه لعنتی! اما مدتیه در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ به عنوان کارشناس مسئول فنی یه گروه هفت نفره مشغول به کار شدم! بازم کار پراسترسی هست با توجه به […]