صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

امتحان نوشته

اصن یه فاز بدفرمی هست … یه خربار جزوه که باید همشو بخونی و امتحان بدی این ترم آخری ولی انگار صندلیت میخ داره و تنها جای امن دنیا پشت صفحه نمایش رایانت هست … والا هرچی پدر و مادرا میگن حق دارن … مثلی هست که می فرماید توبه ی گرگ مرگه … من […]